Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Izvještaj o radu Osnovnog suda u Prnjavoru za 2018. godinu

Osnovni sud u Prnjavoru je i u 2018. godini postigao izuzetne rezultate rada.
 
Iako smo u izvještajnoj godini radili jedanaest mjeseci bez jednog sudije, ispunili smo kolektivnu godišnju normu suda sa 127% i ostvarili smo ažurnost u odnosu na priliv predmeta od 148%, što znači da smo riješili veći broj predmeta od godišnjeg priliva i da smo na kraju 2018. godine znatno smanjili broj neriješenih predmeta u odnosu na 2017.godinu.

I u odsustvu jednog sudije ispunili smo Plan rješavanja predmeta za 2018. godinu sa 89% i znatno smo popravili starosnu strukturu neriješenih predmeta.

Nismo riješili 72 "stara" predmeta iz Plana i devet predmeta sa oznakom „predmeti sa smetnjama“. Dva najstarija predmeta iz Plana za 2018. godinu su riješena već početkom ove kalendarske godine i ostalo je neriješeno još četiri predmeta iz 2011/14 godine, 11 predmeta iz 2015/16 godine i 55 predmeta iz 2017.godine.

U 2018. godini smo dobili sedam odluka Ustavnog suda BiH i to: dvije odluke u kojima je apelacija odbačena i pet odluka u kojima je apelacija odbijena.

Kolegij sudija ovog suda smatra da bi se na nivou ovog suda i kompletnog pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine postigli još bolji rezultati rada, ako bi se u okviru postojećih zakonskih rješenja neke oblasti drugačije uredile, kao što je status „stručnog saradnika“ u sudu.

Stručni saradnici bi trebali u buduće da budu osnovni izvor kadrova za imenovanje novih sudija i u tom smislu trebali bi se pripremati u sudovima, radeći sudijske poslove pod mentorstvom sudije, na način da svojim radom rasterete sudije manje složenih sudskih poslova, te administrativnih i tehničkih poslova i ostave mu više vremena za mentorski rad, pripremanje i proučavanje spisa, praćenje sudske prakse i slično.

Na ovaj način stručni saradnik bi dobio kompletnu kvalitetnu pripremu za budućeg sudiju i stvarnog mentora koji bi imao interes za suštinsku podršku u obuci stručnog saradnika.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh