Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe i oglašava krivim

23.05.2008.

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude u krivičnom predmetu protiv optuženog zbog krivičnih djela u sticaju i to šumske krađe i krivičnog djela tjelesne povrede. Optuženi je oglašen krivim za krivično djelo šumske krađe. Nasuprot tome, optuženi je oslobođen od optužbe za krivično djelo tjelesne povrede.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremio: sudija Redžib Begić, Vrhovni sud Republike Srpske.
Recenzija: sudija Obren Buženin, Vrhovni sud Republike Srpske.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe i oglašava krivim