Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda

02.11.2012.

Ovdje možete preuzeti publikaciju pod nazivom “Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda”.

Publikacija je štampana 2009. godine u okviru programa pravne države/jugoistočna Evropa Fondacije „Konrad Adenauer“ i predstavlja izbor odluka koje su posebno obilježile praksu Saveznog ustavnog suda kao „čuvara njemačkog ustava“.

Zbirka sadrži prijevod 172 značajne odluke iz različitih oblasti, počevši od osnovnih ljudskih prava (čl. 1-19. Ustava); principa državne strukture (član 20. Ustava); učešća u međunarodnim organizacijama (čl. 23, 24. i 59. II Ustava); te pravosuđa i osnovnih prava u vezi pravosuđa (član 100. Ustava i dalje).

Zbirka pruža mogućnost pravnim praktičarima, te pripadnicima akademske zajednice da se upoznaju sa ustavnopravnim rješenjima najviše sudske instance SR Njemačke, a građanima da se bolje upoznaju sa principima ustavnog sudstva kao sistema zaštite njihovih ustavnih prava i obaveza.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Legal-26a.jpg