Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda

02.11.2012.

Ovdje možete preuzeti publikaciju pod nazivom “Izabrane odluke njemačkog Saveznog ustavnog suda”.

Publikacija je štampana 2009. godine u okviru programa pravne države/jugoistočna Evropa Fondacije „Konrad Adenauer“ i predstavlja izbor odluka koje su posebno obilježile praksu Saveznog ustavnog suda kao „čuvara njemačkog ustava“.

Zbirka sadrži prijevod 172 značajne odluke iz različitih oblasti, počevši od osnovnih ljudskih prava (čl. 1-19. Ustava); principa državne strukture (član 20. Ustava); učešća u međunarodnim organizacijama (čl. 23, 24. i 59. II Ustava); te pravosuđa i osnovnih prava u vezi pravosuđa (član 100. Ustava i dalje).

Zbirka pruža mogućnost pravnim praktičarima, te pripadnicima akademske zajednice da se upoznaju sa ustavnopravnim rješenjima najviše sudske instance SR Njemačke, a građanima da se bolje upoznaju sa principima ustavnog sudstva kao sistema zaštite njihovih ustavnih prava i obaveza.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Legal-26a.jpg