Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Prnjavoru

Naziv suda : Osnovni sud u Prnjavoru

Predsjednik suda : Nada Živković

Zamjenik predsjednika suda : Milan Sabljić

Podpredsjednici suda :

Adresa : Beogradska 6, 78430 Prnjavor

Telefon : +387 51 660 396 - centrala

Telefon : +387 51 660 494 - centrala

Telefon : +387 51 660 851 - Predsjednik

Telefon : +387 51 663 337

Telefon : +387 51 660 596 - računovodstvo

Telefaks : +387 51 660 851

Telefaks : +387 51 660 596

Elektronska pošta : ossud-prnjavor@pravosudje.ba

Elektronska pošta : osnsudpr@teol.net

Web stranica : https://ossud-prnjavor.pravosudje.ba/

Radno vrijeme : 08:00-16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, uvjerenje da se pred sudom vodi/ne vodi odgovarajući postupak i sl. Da bi sud izdao odgovarajuće uvjerenje, stranka mora podnijeti molbu za izdavanje uvjerenja u pismenoj formi. U sudu se vrši samo ovjera Apostille pečatom za sve dokumenate kod kojih postoji potreba za takvom ovjerom.

Obavijesti o stanju predmeta : Putem Jedinstvenog pristupnog koda

Osoba za odnose s javnošću : Nataša Sarić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : +387 51 660 396

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : natasa.saric@pravosudje.ba

Službenik za informisanje : Nataša Sarić

Kontakt telefon službenika za informisanje : +387 51 660 396

Kontakt e-mail službenika za informisanje : ossud-prnjavor@pravosudje.ba