• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prnjavoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Osnovni sud u Prnjavoru mjesno je nadležan za teritoriju opštine Prnjavor.

  Osnovni sud u Prnjavoru stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim predmetima 

  a) da u prvom stepenu sudi

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost osnovnog suda,
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  1. u svim građanskim sporovima i
  2. u vanparničnom postupku

  3. drugim predmetima

  1. da sprovodi izvršni postupak,
  2. da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
  3. da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini
  4. da vrši druge poslove određene zakonom

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 111/04, 109/05 i 37/06) Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova („Službeni list SR BIH „ broj 3/76) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

  813 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1