• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prnjavoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zahtjev za pristup informacijama

  Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

  Zahtjev za pristup informacijama predaje se u pismenoj formi. Podnosi se Osnovnom sudu Prnjavor, na jednom od službenih jezika u upotrebi u Republici Srpkoj.

  Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

  Zahtjev za davanje informacije mora biti potpisan od osobe koja istu zahtjeva, sa tačnom adresom prebivališta, odnosno boravišta i JMBG.

  Zahtjev se predaje preko pisarnice ovog suda, a može se preuzeti u pisarnici ili putem web portala.

  Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih podataka i uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

  Ako zahtjev podnese fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da potpiše zahtjev i pokaže propisanu ličnu ispravu sa fotografijom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i kopiju lične isprave podnosioca zahtjeva.

  519 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1