• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prnjavoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  - puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
  - lična odgovornost za obavljenje poslova,
  - praćanje i proučavanje sudske prakse,
  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuje se slijedeće organizacija i sistematizacija radnih mjesta u sudu:

  1.Predsjednik suda

  2.Sudsko odjeljenje:
   a) Krivično odjeljenje
   b) Građansko odjeljenje

  3.Odjeljenje sudske pisarnice:
   - rukovodilac odjeljenja sudske pisarnice
   - referen za unos dokumenata
   - upisničar-arhivar

  4.Odjeljenje za opšte poslove:
   - rukovodlac odjeljenja za opšte poslove i blagajnik
   - daktilograf
   - izvršilac-vozač
   - portir,telefonista i domar
   - kurir-čistač

  5.Odjeljenje za finansijsko-materijalne poslove:
   - šef računovodstva

  6.Odjeljenje za Informaciono Komunikacionu tehnologiju (IKT):
   - IKT službenik

  7.Zemljišno-knjižno odjeljenje:
   - rukovodilac zemljišni-knjižnog odjeljenja
   - zemljišno-knjižni referent
   - administrativni radnik za obavljanje administrativnih poslova u ZK odjeljenju


  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Prnjavoru a koji se nalazi u "Akti suda"

  451 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1