Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Mišljenje CCJE

   1 - 6 / 15  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Magna Carta sudaca (temeljna načela)

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

Prigodom obilježavanja 10. obljetnice, tijekom 11. plenarnog sastanka Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) održanog u Strasbourgu, 17.-19. studeni 2010. godine usvojena je Magna Carta sudaca (Temeljna načela), u kojoj su sažeti i kodificirani glavni zaključci već usvojenih Mišljenja ovog Vijeća.

10.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 1

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 1

Mišljenje broj 1 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) odnosi se na standarde koji se tiču nezavisnosti sudstva i nesmjenjivosti sudija.

08.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 2

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 2

Mišljenje broj 2 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) odnosi se na efikasnost pravosuđa i član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

07.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) broj 4

Mišljenje Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) broj 4

Mišljenje broj 4 Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) posvećeno je pitanjima početne obuke za sudije, kao i njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja na nacionalnom i Evropskom nivou.

05.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 7

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 7

Mišljenje broj 7 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) posvećeno je pitanju odnosa pravosuđa i društva.

01.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 8

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 8

Mišljenje broj 8 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) posvećeno je pitanju o ulozi sudaca u zaštiti vladavine prava i ljudskih prava u kontekstu terorizma.

31.01.2017.

   1 - 6 / 15  >