Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Magistarski radovi

   1 - 2 / 2  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Posebni rokovi zastarjelosti po Zakonu o obligacionim odnosima

Posebni rokovi zastarjelosti po Zakonu o obligacionim odnosima

01.07.2014.

Uspostava nezavisne sudske vlasti u Bosni i Hercegovini - usklađenost sa europskim standardima

Uspostava nezavisne sudske vlasti u Bosni i Hercegovini - usklađenost sa europskim standardima

01.07.2014.

   1 - 2 / 2