Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Zemljišne knjige

U zemljišnu knjigu se upisuje pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama, te druga prava i činjenice koje su značajne za pravni promet, a čiji je upis predviđen zakonom..

 

Zemljišna knjiga je javna. Svaka osoba može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Izvodi iz zemljišne knjige predstavljaju javni dokument.

 

Upis u zemljišne knjige. Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnoj kancelariji predati zahtjev za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, uz dokaz o plaćenoj sudskoj taksi. (Obrazac broj 1)

 

Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li su nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno rješenje nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele,kultura i površina).

Potpisi ugovarača trebaju biti ovjereni u sudu ili kod notara. Upis u zemljišnu knjigu je dozvoljen samo uz saglasnost lica koje je u vrijeme podnošenja  zahtjeva upisano u zemljišnu knjigu kao nosilac prava vlasništva ili nekog dugog stvrrnog prava (clausula intabulandi).

 

Novo uspostavljanje zemljišnih knjiga. Za  KO Ilova Velika i KO Donji Smrtići uništen je po jedan svezak od po 50 zemljišnoknjižnih uložaka i to za vrijeme  II svjetskog rata, pa se za te nekretnine primaju zahtjevi za uspostavljanje zemljišne knjige, a od strane lica koje je zainteresovano za upis nekretnina u zemljišne knjige i to podnošenjem zahtjeva zemljišnoknjižnoj kancelariji (Obrazac br. 2) za uspostavu zemljišnoknjižnog uloška i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi pravo vlasništva i druga prava na  nekretninama. Nakon prijema zahtjeva zemljišnoknjižna kancelarija objavljuje oglasom uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška za predmetne nekretnine. Po proteku zakonom predviđenog roka  od 60 dana, ukoliko ne postoji  prigovor , donosi se rješenje i uspostavlja zemljišnoknjižni uložak.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh