Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Prnjavoru  vrši se svakim radnim danom, od 08:00 do 16:00 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda, ili putem pošte.


Nezadovoljna stranka u postupku, može uložiti žalbu nakon  što joj je dostavljena pismeno izrađena sudska odluka.
Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku.
Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci.

Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda, (u prizemlju zgrade  suda). Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani, koja u roku od 8 dana od dana prijema, može dostaviti odgovor na žalbu.

Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu Banjaluka,  koji je  od tog trenutka nadležan za taj predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh