Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

- zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
- puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
- efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova,
- lična odgovornost za obavljenje poslova,
- praćanje i proučavanje sudske prakse,
- primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
- primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
- ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuje se slijedeće organizacija i sistematizacija radnih mjesta u sudu:

1.Predsjednik suda

2.Sudsko odjeljenje:
 a) Krivično odjeljenje
 b) Građansko odjeljenje

3.Odjeljenje sudske pisarnice:
 - rukovodilac odjeljenja sudske pisarnice
 - referen za unos dokumenata
 - upisničar-arhivar

4.Odjeljenje za opšte poslove:
 - rukovodlac odjeljenja za opšte poslove i blagajnik
 - daktilograf
 - izvršilac-vozač
 - portir,telefonista i domar
 - kurir-čistač

5.Odjeljenje za finansijsko-materijalne poslove:
 - šef računovodstva

6.Odjeljenje za Informaciono Komunikacionu tehnologiju (IKT):
 - IKT službenik

7.Zemljišno-knjižno odjeljenje:
 - rukovodilac zemljišni-knjižnog odjeljenja
 - zemljišno-knjižni referent
 - administrativni radnik za obavljanje administrativnih poslova u ZK odjeljenju


Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Prnjavoru a koji se nalazi u "Akti suda"


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh