Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

mail print fav manja slovaveca slova

Mirno rješavanje radnih sporova

13.10.2011.

U "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 71/09 objavljen je Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se reguliše alternativni način rješavanja radnih sporova između strana u radnom sporu uz učešće trećih lica, ukoliko o istom nije odlučeno pravosnažnom odlukom suda ili drugog organa u skladu sa propisima o radu.

Prepis Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i Spisak imenovanih miritelja i arbitara na teritoriji Republike Srpske možete preuzeti u prilogu.

U "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 100/11 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

KAKO DO ZK IZVADKA?

Kako doći do zemljišno-knjižnog izvadka?

Svako zainteresovano lice može dobiti izvod iz Zemljišne knjige uz plaćanje takse.
Sa dokazom o uplati takse, doći u Prijemnu  kancelariju ZK- ureda.

Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, broj parcele, broj zk. uloška itd.).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

INFORMACIJE O PREDMETU

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta ,stranke u predmetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od  službenika u prijemnoj kancelariji suda, (u prizemlju, soba br. 1) ili telefonom br. 051 660 494


Ako Vam je potreban uvid u spis, onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u predmet po propisanim pravilima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

KAKO MOGU DOĆI DO SUDIJE

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili bez suprotne stranke u postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh