Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Rekonstrukcija Zemljišno-knjižne kancelarije u Prnjavoru

mailprintmanja slovaveća slova

01.12.2010.

Rekonstrukcija Zemljišno-knjižne kancelarije u Prnjavoru

Prijemna kancelarija

Prijemna kancelarija Zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Prnjavoru

Kancelarija sefa ZKK

Ulazna vrata u kancelariju šefa Zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Prnjavoru

Nova kancelarija

Izgled unutrašnjosti kancelarije šefa Zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda u Prnjavoru