Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Simulacija suđenja u Gimnaziji u Prnjavoru

mailprintmanja slovaveća slova

02.06.2011.

Simulacija suđenja u Gimnaziji u Prnjavoru

Ispitivanje oštećenog

Odbrana ispituje oštećenog

Odbrana ispituje svjedoka

Odbrana ispituje svjedoka

Objava presude

Sudija objavljuje presudu

Čitanje optužnice

Tužilac čita optužnicu

Izjašnjenje odbrane o optužnici

Odbrana se izjašnjava o optužnici

Svjedočenje vještaka

Sudski vještak obrazlaže svoj nalaz i odgovara na unakrsna pitanja

Publika

Publika sluša objavu presude

Svjedočenje

Svjedočenje svjedoka odbrane

Polaganje zakletve svjedoka

Svjedok tužilaštva polaže zakletvu