Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BIH

Ovim Zakonom se olakšava i promoviše, u najvećoj mjeri i bez odlaganja, objavljivanje informacija koje se nalaze pod kontrolom javnog organa, po najnižoj prihvatljivoj cijeni.

 

Cilj ovog zakona je:

  • da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost tih javnih organa,

 

  • da se ustanovi da svako lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da objave informacije i

 

  • da omogući svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i da daje komentar na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Zakon SPI RS

Zakon SPI BiH

Prateće fotografije

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BIH