Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Pravo na suđenje u razumnom roku

27.08.2010.

Uz saglasnost Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, ovdje možete preuzeti publikaciju “Pravo na suđenje u razumnom roku - Zbirka izabranih presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije“.

Prema riječima prof. dr. Nebojše Vučinića, sudije Evropskog suda za ljudska prava:

“Ova knjiga ukazuje na ljudsko pravo koje je protekle decenije bilo najviše kršeno kako u regionu, tako i u drugim evropskim državama.

Najviše presuda Evropskog suda za ljudska prava donijetih u periodu 1998-2008. godine (28,9%) odnosi se upravo na pravo na suđenje u razumnom roku iz člana 6. st. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Više od polovine ukupnog broja presuda koje je ovaj Sud donio za posljednjih deset godina protiv država koje su nekada bile u sastavu SFR Jugoslavije, odnosi se na povredu prava na suđenje u razumnom roku.”

Publikacija je objavljena u sklopu regionalnog projekta Dopunska obuka o ljudskim pravima za pravnike u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Pravo na suđenje u razumnom roku