Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

Kakva je uloga Centra u oblasti edukacije sudija i tužilaca?

09.05.2008.

Centar takođe organizira i koordinira sva pitanja u vezi edukacije sudija i tužilaca iz nadležnosti VSTV-a. Odjel promovira i pruža podršku profesionalnom usavršavanju trenutnih i budućih nosilaca pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini, te u vezi sa ovim inicira i koordinira edukaciju kroz saradnju sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh