Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Utvrđuje se da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti

23.05.2008.

Ovdje možete preuzeti ogledni primjer presude u krivičnom predmetu protiv optužene zbog krivičnog djela ubistva. Presudom se utvrđuje da je optužena u neuračunljivom stanju drugog lišila života.

Primjer ne predstavlja vjerni prikaz originalne sudske odluke, već prilagodbu iste koji se kao takav može koristiti kao model prilikom pisanja stvarne presude.

Primjer pripremio: sudija Redžib Begić, Vrhovni sud Republike Srpske.
Recenzija: sudija Obren Buženin, Vrhovni sud Republike Srpske.
Primjer verifikovala: Stalna komisija za Centar za sudsku dokumentaciju.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh