Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Notarski obrađena isprava u parničnom postupku (Sudska praksa i rasterećenje sudova)

09.12.2013.

U prilogu možete preuzeti stručni rad na temu “Notarski obrađena isprava u parničnom postupku (Sudska praksa i rasterećenje sudova)“. Autor je sudija Slavica Ćurić, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

U radu se ukazuje na značaj notarske službe, na različita rješenja u zakonima o notarima koja mogu utjecati na različita tumačenja, a posebno u odnosu na notarski obrađene isprave kao dokaz u sudskom postupku, na njihovu primjenu na ugovore, kao i na sukob zakona u vezi sa zakonskom formom nekih ugovora. Posebno je zanimljiva praksa sudova u vezi sukoba zakona kojim se određuje forma ugovora o doživotnom izdržavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine. U radu je takođe obrađena i ideja o izmještanju ostavinskog postupka sa sudova kao i postupka registracije privrednih subjekata na notarsku službu, sve zbog rasterećenja sudova od nekih jednostavnijih postupaka.

Rad je objavljen u knjizi „Notarijat i pravna država“  Fondacije centar za javno pravo, prof. Edin Šarćević, Sarajevo, 2013, str. 31-64.

Napomena: Rad je objavljen uz saglasnost autora.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh