Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Stručni radovi Branka Perića, sudije Suda Bosne i Hercegovine

22.12.2017.

U prilogu možete preuzeti stručne radove Branka Perića, sudije Suda Bosne i Hercegovine na slijedeće teme:

1. Struktura Suda Bosne i Hercegovine  i međunarodni dokumenti o ljudskim pravima. Stručni rad je objavljen u časopisu Pravo i pravda, br. 1/2007.
2. Položaj osumnjičenog/optuženog u krivičnom postupku. Stručni rad je objavljen u časopisu Pravo i pravda, br. 1/2005.
3. Čast i ugled sudije - pogled na aspekt krivičnopravne zaštite. Stručni rad je objavljen u časopisu Pravo i pravda, br. 1/2010.
4. Vrhovni sud Bosne i Hercegovine – izmedu politike i prava. Stručni rad je objavljen u časopisu Sveske za javno pravo, Sarajevo, br. 5/2011.
5. Neka otvorena pitanja disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini. Stručni rad je objavljen u časopisu Pravna riječ, br. 15/2008.
6. Alternativno krivično gonjenje. Stručni rad je objavljen u časopisu Pravna riječ, br. 1/2008.
7. Izdvojeno sudijsko mišljenje u krivičnom postupku – argumenti za novi pristup. Stručni rad je objavljen u časopisu Pravni život, Beograd, br.10/2009.
8. Tenzije između pravosuđa i politike: da li najavljene izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine rješavaju probleme. Stručni rad je objavljen u časopisu Sveske za javno pravo, Sarajevo, br.12/2013.

Napomena: Radovi su objavljeni uz saglasnost autora.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh