Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Institut uslovnog otpusta u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini – pro et contra

02.07.2014.

U prilogu možete preuzeti rad na temu “Institut uslovnog otpusta u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini – pro et contra“. Autor je Adnan Tulić,  viši stručni saradnik u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, Bihać.

U stručnom radu se između ostalog navodi: „Uslovni otpust, kao krivičnopravni institut, po mišljenju mnogih autora, zanemaren je u novijoj stručnoj javnosti. Ovo se posebno referira na nas u BiH, gdje je ovaj institut manje-više identično određen unazad nekoliko decenija, dok su se kriminalnopolitičke i društvene okolnosti korjenito promijenile. Da li je institut uslovnog otpusta pratio te promjene? Nužan je kritički osvrt na uslovni otpust, kao način suspendiranja kazne zatvora. Radi se o prvorazrednom pitanju od esencijalnog teoretskog, ali, nadasve, praktičnog značaja. Tim više, ako se uzme u obzir da se kaznena politika danas umnogome izmijenila, te da preovladava mišljenje javnosti da se u većini slučajeva izriču blage kazne, pogotovo kada takva blaga kazna bude izdržana u manjem dijelu (trećina ili polovina). Da li je ovakvo rješenje u današnjim okolnostima opravdano? Autor će, iako u kraćim crtama, nastojati prikazati odnos upravnih organa u čijoj je nadležnosti određivanje uslovnog otpusta, naspram suda koji je izrekao prvobitnu kaznu. Da li se na ovaj način derogira pravnosnažna sudska presuda? Neophodno je da se ovaj institut svojom primjenom uklapa u modernu kaznenu politiku, a sve s ciljem efikasnije zaštite od kriminaliteta, i, s druge strane, radi unapređenja principa individualizacije i resocijalizacije. Autor je pokušao da, primjenom pozitivnopravnog kao i drugih naučnih metoda, u sumarnom prikazu, predstavi razloge za i protiv postojećeg rješenja instituta uslovnog otpusta u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, kao i da de lege ferenda predloži određena rješenja.“

Rad je objavljen u Godišnjaku Pravnog fakultet Istočno Sarajevo br. 1/2013.

Napomena: Rad je objavljen uz saglasnost autora.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh