Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Stručni radovi Amre Hadžimustafić, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

30.12.2014.

U prilogu možete preuzeti stručne radove Amre Hadžimustafić, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine na slijedeće teme:

1. Dopuštenost izuzetne revizije
2. Prava i obaveze vlasnika stana i nosioca stanarskog prava na stanu u svojini građana


Ovdje možete preuzeti rad na temu “Dopuštenost izuzetne revizije“, autorice Amre Hadžimustafić, sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

U radu se analizira, sa teorijskog i praktičnog gledišta, princip dopuštenosti izuzetne revizije. U tom smislu, data je analiza termina redovne i vandredne (izuzetne) revizije. Naime, rad ukazuje da je izuzetna revizija koncipirana kao pravni lijek čija je primarna funkcija osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti, te analizira primjenu izuzetne revizije u zemljama u okruženju.

Rad zaključuje da se, suprotno dosadašnjoj praksi, nameće potreba da stranka prilikom predlaganja izvanredne revizije treba naznačiti određeno pravno pitanje zbog koje je podnijela izuzetnu reviziju, uz obrazloženje bitnosti pitanja za osiguranje jedinstve primjene prava i ravnopravnosti građana.

Također, u prilogu možete preuzeti rad na temu “Prava i obaveze vlasnika stana i nosioca stanarskog prava na stanu u svojini građana“, iste autorice.

Predmet razmatranja ovog rada su prava vlasnika stana od prije 1. januara 1959. godine i posebne kategorije nositelja stanarskog prava na stanovima koji su poslije II svjetskog rata ostali u privatnoj svojini („zaštićeni stanari“).

Rad ukazuje na činjenicu da zaštita imovine vlasnika stanova i prava zaštićenih stanara nisu ravnopravne kategorije, iako se radi o pravima koja uživaju ustavnu zaštitu. Po pravilu, ta prava su u koliziji, što ne znači da pružanje izvjesnog stepena zaštite jednom od tih prava nužno mora rezultirati slabljenjem stepena zaštite drugog prava.

Nadalje, rad analizira praksu Evropskog suda za ljudska prava koja ukazuje da su povrijeđena prava vlasnika stanova koji ne mogu ostvariti adekvatnu naknadu za stanove koje koriste drugi, jer nadleži organi nisu propisali visinu stanarine, odnosno naknade koju bi plaćali zaštićeni stanari, to jest ukoliko država nije uspostavila neophodnu pravičnu ranotežu između općih interesa zajednice i zaštite imovinskog prava vlasnika imovine.

Radovi su objavljen uz saglasnost autorice.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh