Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

NOTARI U OSNOVNOM SUDU U PRNJAVORU

15.11.2016.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o nasleđivanju i Zakonu o vanparničnom postupku, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/16) ostavinski predmeti koji su se do sada rješavali u sudu, od novembra 2016. godine se povjeravaju u rad notarima koji su imenovani na području suda i koji će u buduće postupati u ovim predmetima u skladu sa pozitivnim zakonima.

U cilju što uspješnijeg preuzimanja ostavina iz suda i budućeg rada na ovim predmetima, predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru Nada Živković je održala dva sastanka sa notarima Slavicom Kuzmanović i Vladom Vidićem.

U ponedjeljak, 14. novembra 2016. godine u Osnovnom sudu u Prnjavoru i zvanično su predate prve ostavine Notarima sa ovog područja.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Notari.jpg

Preuzimanje ostavinskih predmeta od strane notara