Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Časopis „Pravna hronika“

09.02.2021.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je 4. novembra 2015. godine postalo saizdavalac časopisa „Pravna hronika“.

Časopis sadrži informacije o:

• Najznačajnijim odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Suda Evropske unije;
• Novinama u jurisprudenciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;
• Novinama u jurisprudenciji Suda Bosne i Hercegovine, vrhovnih sudova entiteta i Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
• Radu panela za ujednačavanje sudske prakse;
• Novostima iz zakonodavstva.

Pravna hronika je rezultat projekta kojeg sprovodi AIRE centar iz Londona uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH.

Objavljene brojeve časopisa možete preuzeti u PDF formatu.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh