Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

10.02.2017.

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

Prigodom obilježavanja 10. obljetnice, tijekom 11. plenarnog sastanka Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) održanog u Strasbourgu, 17.-19. studeni 2010. godine usvojena je Magna Carta sudaca (Temeljna načela), u kojoj su  sažeti i kodificirani glavni zaključci već usvojenih Mišljenja ovog Vijeća.

U ovom dokumentu su, između ostalog, sadržani principi koji se odnose na vladavinu prava i pravosuđe, neovisnost sudstva, uključujući jamstva ove neovisnosti i tijelo zaduženo za jamstvo neovisnosti, kao i principe koji se odnose na pristup sudstvu i transparentnost, te etiku i odgovornost.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Council of Europe[1].jpg