Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

10.02.2017.

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

Prigodom obilježavanja 10. obljetnice, tijekom 11. plenarnog sastanka Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) održanog u Strasbourgu, 17.-19. studeni 2010. godine usvojena je Magna Carta sudaca (Temeljna načela), u kojoj su  sažeti i kodificirani glavni zaključci već usvojenih Mišljenja ovog Vijeća.

U ovom dokumentu su, između ostalog, sadržani principi koji se odnose na vladavinu prava i pravosuđe, neovisnost sudstva, uključujući jamstva ove neovisnosti i tijelo zaduženo za jamstvo neovisnosti, kao i principe koji se odnose na pristup sudstvu i transparentnost, te etiku i odgovornost.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Council of Europe[1].jpg