Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 2

07.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 2

Mišljenje broj 2 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) odnosi se na efikasnost pravosuđa i član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

U Mišljenju se, između ostalog, navodi da je finansiranje sudova usko povezano sa pitanjem nezavisnosti sudija u smislu da određuje uslove u kojima sudovi obavljaju svoju funkciju. Štaviše, postoji očigledna veza između, sa jedne strane, finansiranja i upravljanja sudovima i, sa druge, principima Evropske konvencije o ljudskim pravima: pristup pravdi i pravo na pravično suđenje nisu adekvatno garantovani ako predment ne može biti razmotren u razumnom roku od strane suda koji raspolaže odgovarajućim sredstvima i resursima koji mu omogućavaju efikasan rad.

Istaknuto je da države trebaju ponovo razmotriti postojeće procedure finansiranja i upravljanja sudovima u svijetlu ovog mišljenja. CCJE dalje posebno ukazuje na potrebu alokacije dovoljnih sredstava sudovima kako bi mogli da funkcionišu u skladu sa standardima navedenim u članu 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Council of Europe[1].jpg