Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 8

31.01.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 8

Mišljenje broj 8 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) posvećeno je pitanju o ulozi sudaca u zaštiti vladavine prava i ljudskih prava u kontekstu terorizma.

Vijeće Europe već je u nekoliko navrata naglasilo da je borba protiv terorizma moguća uz istodobno poštovanje ljudskih prava.

U Mišljenju se, između ostalog, preporučuje državama da se savjetuju s nacionalnim sudbenim vlastima pri izradi zakonodavstva koje bi moglo utjecati na materijalna i postupovna prava i da osiguraju da sve upravne ili represivne mjere, koje mogu utjecati na prava ljudi u okviru borbe protiv terorizma, budu podvrgnute nadzoru neovisnog pravosudnog tijela. Takođe, CCJE preporučuje da države odbiju uspostavu specijalnih sudova ili zakonodavstva koje nije u skladu s univerzalno priznatim pravima, kako u kontekstu upravnih mjera namijenjenih sprečavanju djela terorizma tako u kontekstu suđenja za kaznena djela, te da posebno pripaze na to da se temeljna načela kaznenog prava primjenjuju na isti način na teroristička djela kao i na bilo koje drugo kazneno djelo te da osiguraju da sastavni elementi tih kaznenih djela budu jasno i precizno definirani.

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Council of Europe[1].jpg