Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Sedmica sudskog poravnanja u Osnovnom sudu u Prnjavoru

U okviru projekta „Sedmica sudskog poravnanja“, koji se u ovom sudu kontinuirano sprovodi već treću godinu, postignuti su značajni rezultati na polju mirnog rješavanja sporova kroz sve veći broj zaključenih sporazuma stranaka u predmetima suda na svim referatima, čime je znatno smanjena dužina trajanja sudskih postupaka, a smanjeni su i troškovi postupka.

U toku su pojačane aktivnosti svih nosilaca pravosudne funkcije u novoj implementaciji zadataka ovog projekta, koji se sprovode u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine.

U tom smislu, ponovo ukazujemo svim strankama ovog suda na prednosti zaključivanja sudskih poravnanja, čime spor rješavamo brzo i efikasno, u korist i na zadovoljstvo svih učesnika.

Svi imamo interes da u narednom periodu od 13. do 24. maja tekuće godine snažno podržimo „Sedmicu sudskog poravnanja“ rješavanjem što više predmeta mirnim putem - zaključivanjem sudskih poravnanja!


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Brošura sudskog poravnanja

Prateće fotografije

sudska-nagodba.jpg