Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Izbor ponuđača za nabavku usluge pranja službenih m/v i tepiha iz kancelarija Suda za 2019. godinu

U postupku javne nabavke usluge pranja službenih motornih vozila i tepiha iz kancelarija Suda u 2019. godini, a putem Direktnog sporazuma, Osnovni sud u Prnjavoru je 26. septembra 2019. godine donio Odluku o izboru ponuđača za nabavku usluge pranja službenih motornih vozila i tepiha iz kancelarija Suda.

Postupak javne nabavke usluge pranja službenih motornih vozila i tepiha iz kancelarija za ovaj Sud je pokrenut Odlukom o vršenju nabavke roba i usluga 29. jula 2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Komisija za javne nabavke Osnovnog suda u Prnjavoru je donijela preporuku o izboru ponuđača "Autopraona Bijelić" Prnjavor.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge pranja službenih motornih vozila i tepiha iz kancelarija Osnovnog suda u Prnjavoru za 2019. godinu možete pogledati u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh