Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Izbor ponuđača za nabavku goriva za službena m/v u 2019. godini

U postupku javne nabavke goriva za službena motorna vozila u 2019. godini, a putem Direktnog sporazuma, Osnovni sud u Prnjavoru je 27. septembra 2019. godine donio Odluku o izboru ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila.

Postupak javne nabavke goriva za službena motorna vozila za ovaj Sud je pokrenut Odlukom o vršenju nabavke roba i usluga 29. jula 2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Komisija za javne nabavke Osnovnog suda u Prnjavoru je donijela preporuku o izboru ponuđača "Nestro Petrol" a.d. Banja Luka.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva za službena motorna vozila Osnovnog suda u Prnjavoru za 2019. godinu možete pogledati u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh