Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila za 2019. godinu

U postupku javne nabavke usluge osiguranja imovine, lica i vozila, a putem Direktnog sporazuma, Osnovni sud u Prnjavoru je 18. decembra 2019. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila.

Postupak javne nabavke usluge osiguranja imovine, lica i vozila za ovaj Sud je pokrenut Odlukom o vršenju usluge osiguranja imovine, lica i vozila 10. decembra 2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem Direktnog sporazuma.

Komisija za javne nabavke Osnovnog suda u Prnjavoru je donijela preporuku o izboru ponuđača "Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja imovine, lica i vozila Osnovnog suda u Prnjavoru možete pogledati u prilogu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Odluka