Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

OBAVJEŠTENJE

15.03.2020.

U skladu sa preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine od 15. marta 2020. godine, vezano za novonastalu epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini, u Osnovnom sudu u Prnjavoru su odgođena sva ročišta za suđenja zakazana u periodu od 16. marta do 03. aprila 2020. godine, izuzev onih ročišta za koja je zakonom propisano da su hitna ili neodložna. O novim terminima ročišta, stranke će biti obaviještene pismeno.

Radno vrijeme Suda je od 08,00 do 13,00 časova.

Za vrijeme trajanja vanredne okolnosti, zaposleni u Sudu će raditi po režimu rada određenom Odlukom Osnovnog suda u Prnjavoru broj: 78-0-Su-20-000 096 od 16. marta 2020. godine, u skladu sa preporukama VSTS BiH od 15. marta 2020. godine i Obavještenjem Vlade Republike Srpske, Mininistarstva pravde, broj: 08.020/Sl-1/2020 od 16. marta 2020. godine.

Ove mjere vezane za novonastalu epidemiološku situaciju u BiH biće na snazi do ukidanja istih ili do usvajanja novih mjera u skladu sa usvojenim epidemiološkim mjerama nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

OIP.jpg