Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prnjavoru

Obavještenje o liberalizaciji mjera u radu Suda

15.05.2020.

U skladu sa Odlukom Osnovnog suda u Prnjavoru o liberalizaciji mjera u radu za vrijeme trajanja epidemiološke situacije izazvane korona virusom - COVID-19, režim rada Suda je sledeći:


1. Radno vrijeme u Sudu od 18. maja 2020. godine je od 08,00 do 16,00 časova, sa pauzom od 10,00 do 10,30 časova.


2. Rad sa strankama se vrši svakim radnim danom i ograničen je na neodložne poslove (izdavanje uvjerenja, potvrda, nadovjera Apostille i slično).


3. Sve informacije vezane za sud se mogu dobiti svakog radnog dana, putem telefona na brojeve 051-660-494 i 051-660-396, telefaksom na broj 051-660-851 ili elektronskom poštom na adresu ossud-prnjavor@pravosudje.ba


4. Uvid u spis se može izvršiti svakim radnim danom od 12,00 do 15,00 časova ili putem Jedinstvenog pristupnog koda, na način kao do sada.


5. Ročišta u sudu sudije zakazuju u svim predmetima u skladu sa Odlukom o liberalizaciji mjera u radu za vrijeme trajanja epidemiološke situacije izazvane korona virusom - COVID-19, o čemu će stranke biti pismeno obaviještene u skladu sa procesnim zakonima i Uredbom sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 32/2020).


6. Sva pošta se prima i otprema putem Pošta Srpske, sem pošte državnih institucija (republičkih i lokalnih) na području grada Prnjavora, gdje se sprovodi interna dostava.


7. Mjere zaštite zaposlenih i stranaka koje dolaze u Sud, a koje su određene od strane nadležnih institucija i odnose se na vanrednu epidemiološku situaciju izazvanu djelovanjem korona virusa - COVID-19, primjenjuju se i u ovom Sudu. Iste će se mijenjati i prlagođavati novim mjerama zaštite, koje budu određene u skladu sa razvojem epidemiološke situacije u narednom periodu.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh