• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prnjavoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sedmica sudskog poravnanja u 2023. godini

  12.05.2023.

  Aktivnost pod nazivom „Sedmica sudskog poravnanja“, realizovaće se u ovom sudu u periodu od 15. do 26. maja 2023. godine.

  Navedenu aktivnost, počevši od 2016. godine, VSTS BiH realizuje u saradnji sa svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, s ciljem promovisanja sudskog poravnanja kao mirnijeg, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova.

  To je jedna od aktivnosti koja se u ovom sudu kontinuirano sprovodi i u kojoj su postignuti značajni rezultati na polju mirnog rješavanja sporova kroz sve veći broj zaključenih sporazuma stranaka u predmetima suda na svim referatima, čime je znatno smanjena dužina trajanja sudskih postupaka, a smanjeni su i troškovi postupka.

  U tom smislu, ponovo ukazujemo svim strankama ovog suda na prednosti zaključivanja sudskih poravnanja, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, porodične sporove i sporove u vezi sa alimentacijom i drugo, jer se na ovaj način sudski spor rješava brzo i efikasno, u korist i na zadovoljstvo svih učesnika, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

  Pozivamo stranke da podrže navedenu aktivnost, te obavještavamo sve stranke, koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskim poravnanjem, da se mogu samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudskog poravnanja.

  Važno je naglasiti da stranke sudsko poravnanje mogu zaključiti i neovisno o periodu održavanja aktivnosti „Sedmica sudskog poravnanja“.

  Prikazana vijest je na:
  Prateći dokumenti
 • Brosura sudsko poravnanje
 • 18 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sedmica sudskog poravnanja u 2023. godini

  12.05.2023.

  Aktivnost pod nazivom „Sedmica sudskog poravnanja“, realizovaće se u ovom sudu u periodu od 15. do 26. maja 2023. godine.

  Navedenu aktivnost, počevši od 2016. godine, VSTS BiH realizuje u saradnji sa svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, s ciljem promovisanja sudskog poravnanja kao mirnijeg, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova.

  To je jedna od aktivnosti koja se u ovom sudu kontinuirano sprovodi i u kojoj su postignuti značajni rezultati na polju mirnog rješavanja sporova kroz sve veći broj zaključenih sporazuma stranaka u predmetima suda na svim referatima, čime je znatno smanjena dužina trajanja sudskih postupaka, a smanjeni su i troškovi postupka.

  U tom smislu, ponovo ukazujemo svim strankama ovog suda na prednosti zaključivanja sudskih poravnanja, naročito u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, porodične sporove i sporove u vezi sa alimentacijom i drugo, jer se na ovaj način sudski spor rješava brzo i efikasno, u korist i na zadovoljstvo svih učesnika, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

  Pozivamo stranke da podrže navedenu aktivnost, te obavještavamo sve stranke, koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskim poravnanjem, da se mogu samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti sudu, te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudskog poravnanja.

  Važno je naglasiti da stranke sudsko poravnanje mogu zaključiti i neovisno o periodu održavanja aktivnosti „Sedmica sudskog poravnanja“.